echowell dansk patenter

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire patenterede opfindelser

 

 

 

Vakuumrør har fremragende lineære output-egenskaber, så en konventionel rørforstærker, der bruger vakuumrør til behandling af audiosignaler, kan give overlegen lydkvalitet. En konventionel rørforstærker har følgende kredsløbs struktur, en konventionel rørforstærker modtager en lydsignalindgang og udsender derefter signalet til en højttaler. Desuden inkluderer den konventionelle rørforstærker et effektkredsløb, et rørforstærkerkredsløb, et lydudgangs-transformerende kredsløb og en jordforbundet metalbundplade, hvor effektkredsløbet bruges til at modtage en strømforsyning og give strøm til vakuumet. Rørforstærknings-kredsløb og kredsløb til transformering af lydoutput. Jordforbindelse af metalbundplade anvendes til at tilvejebringe jordforbindelse til effektkredsløbet, rørforstærknings-kredsløbet og lydoutput transformerings-kredsløbet.

 

I kredsløbs-diagrammet for en konventionel vakuumrør-lydforstærker, til hvilken strømforsyningen med hensyn til strømkilde transformeres og udbedres gennem effektkredsløbet, filtreres af en choke (CHK) og derefter tilføres til vakuumrørsforstærknings-kredsløbet og lydoutput transformerende kredsløb. Et lydsignalindgang forstærkes af rørsforstærkningskredsløbet, transformeres af det lydudgangs-transformerende kredsløb og transmitteres derefter til højttaleren. Med hensyn til jordforbindelse anvendes punkt A i effektkredsløbet eller den negative terminal (punkt B) på indgangsterminalet på vakuumrørsforstærknings-kredsløbet som den eneste jordterminal i en konventionel rørlydforstærker, der skal kobles til en enkelt jordterminal med jordforbindelse af metalbundplade for at tilvejebringe jordforbindelse til den konventionelle vakuumrørs audioforstærker.

 

Selvom jordforbindelse af metalbundplade på en konventionel rørforstærker muligvis giver jordforbindelse, kan det ikke eliminere den resterende vekselstrømsstøj og impulsstøj, hvilket resulterer i, at brugeren tydeligt kunne høre den resterende brummen og impulsbrummen i den afspillede lyd ved højttaleren i kort afstand (inden for ca. en meter). Også chokeren i effektkredsløbet ville være koblet med højfrekvent støj og yderligere forværre problemet med nynne. Desuden resulterer jordforbindelse i metalbundpladen i et enormt volumen af ??forstærkeren og dyre omkostninger, og da jordforbindelse i metalbundpladen 6 for det meste er designet integreret med huset, hvilket yderligere fører til lækage i en konventionel vakuumrør-lydforstærker. Selvom den konventionelle rørforstærker har overlegen lydkvalitet på grund af voluminøst volumen og problemet med at nynne inden for kort afstand, kan en desktopmodel ikke udvikles, og sådanne rørforstærker passer heller ikke til almindelige husstande.

 

For at løse ovenstående mangler og udvikle en All-In-One rørforstærker musikafspiller, der er overkommelig og kan placeres på bordet eller på lydstativet, har Echowell lydteam løbende udviklet og verificeret i mange år, har successivt designet mange innovative løsninger og indgivet fire patentansøgninger i mange lande, hvoraf nogle er patenteret fra mange lande, og nogle er under gennemgang. Navnene på de fire patenter og numrene på de patentcertifikater, der er patenteret i forskellige lande, er som følger.

 


1. Jordforbindelsesstruktur og jordforbindelse for vakuumrørs lydforstærker

 

Taiwan, ROC: Innovationspatent nr. I650934

 

USA: US 10.135.402 B1

 

Rusland: Patent for opfindelse nr. 2695048

 

Australien: Patentnummer: 2018222961

 

Korea: Patentnr. 10-2077092

 

 

 

2. Vakuumrør lydforstærker


Taiwan R.O.C.: Innovationspatent nr. I703815


USA: US 10.218.320 B1

 

 

 

3. Vakuumrør bageste enhed

 

 

 

4. Vakuumrørsforstærkningssystem,

der er i stand til at reducere reststøj

og en jordingsmetode deraf

 

 

En kort introduktion er som følger, og du kan henvise til patentbulletin for detaljer.


Ansøgningen tilvejebringer en jordforbindelse af en vakuumrør-lydforstærker, som i aspekt af dens effekt indbefatter anvendelse af et effektkredsløb uden choker, et antikors-kredsløb og et glødetråd-reguleringskredsløb; og i aspekt af jorden deraf, ved anvendelse af en udgangs negativ terminal af et lydudgangs-transformator-kredsløb eller en negativ terminal af filterkondensatoren for effektkredsløbet som en enkelt jordterminal af vakuumrørets lydforstærker, og der ikke arrangeres nogen metaljordbundplade deraf for at opnå en letvægts desktop vakuumrør lydforstærker og yderligere undgå lækage.


Jordforbindelsesstrukturen for vakuumrør-lydforstærkeren tilvejebringes ved den foreliggende opfindelse. Vakuumrørets lydforstærker transmitterer et udgangssignal i henhold til et indgangssignal og inkluderer et effektkredsløb, der leverer strøm til et vakuumrørsforstærker-kredsløb og et transformerings-kredsløb til lydoutput. Audiooutputforstærker-kredsløbet forstærker indgangssignalet og sender det til det audiooutput-transformerende kredsløb, som leverer udgangssignalet til højttaleren. Derudover bruges den negative udgangsterminal af lydoutput-transformerings-kredsløbet eller den negative terminal af en filterkondensator i effektkredsløbet i vakuumrørets lydforstærker som den enkelt jordterminal, som ikke er koblet til en jordforbundet metalbundplade. Også gennem et glødetråds-spændingsregulator kredsløb tilføres strømmen til en glødetråd af et vakuumrør i vakuumrørets lydforstærker-kredsløb.


Med hensyn til rørsforstærkeren ved de fleste designteknikere, at nøglepersonerne skal have en meget magnetisk fluxdensitet, lave magnetiske tab, tilstrækkelig induktans og de lave interne modstandstab for at sikre, at vakuumrørsforstærkerens flade respons holdes ved 20Hz ~ 20 kHz. Det flade respons betyder, at frekvensresponset kan holdes fladt inden for frekvens-responsområdet på 20Hz ~ 20 kHz. HI-FI-fladresponsspecifikationen er fra startpunktet 20Hz til slutpunktet 20KHz +/- 3dB.

 

I de tidlige 30 ~ 50'ere på grund af siliciumstålpladematerialets for store kulstofvolumen er frekvensresponset altid mellem 45Hz og 16KHz, hvilket stadig er langt væk fra standardkravet, men nu er siliciumstål Z11 (35Z155 eller 35JG155) eller den lave lydtransformator med lavt kulstofindhold er i stand til at nå HI-FI-standarden ved 20Hz ~ 20KHz, som også lader vakuumrørets klang komme til at spille ekstremt og komme ind i High End-hallen.

 

Det er en mission, der er umulig at udføre uden disse avancerede materialer og dyre ressourcer. Derfor er prisen på vakuumrørsforstærkere altid dyre for de fleste. De fleste designteknikere er bekendt med, at lydoutput-transformatoren er den mest kritiske komponent ud over vakuumrørene, selvfølgelig er der så mange forskellige muligheder eller backup-løsninger til rådighed at vælge, men designere forstår, at det forkerte valg vil resultere i dårlig frekvensrespons , og gøre produktet ikke-kommercielt, ude af stand til at blive sat i produktion, usolgt eller endda uopretteligt. Derfor er lydtransformatorens materiale ikke en valgfri komponent.

 

For yderligere at reducere omkostningerne og vægten af rørsforstærkeren og gøre den overkommelig, baseret på patentet "Grounding Structure of Vacuum Tube Audio Amplifier", valgte vi den umulige opgave ved hjælp af de laveste omkostninger H50 som lydoutput transformer med siliciumstålplade-størrelse under EI48, der fungerer med CR-equalizeren og bliver et sæt moduler, med succes overvinde manglerne ved små og billige lydtransformatorer, yderligere reducerer vægten og omkostningerne ved vakuumrørsmaskin-transformatoren, og sammensætte sin egen karakter af frekvensrespons.

 

Vakuumrørs lydforstærkere kan give meget gode og behagelige lyde. Da disse forstærkere generelt er dyre, omfangsrige og har tendens til at have varmespredningsproblemer, er de typisk designet som avancerede produkter, der stadig er umulige at blive almindelige husholdningsprodukter. Sammenlignet med integrerede (digitale) lydforstærkere, som nu er mere populære, har lydforstærkere med vakuumrør en tendens til at forbruge større plads med skrøbelige rør; desuden genererer de under drift intens varme, mens den høje strøm strømmer gennem filamenterne i vakuumrørene. Således er de fleste af rørforstærkere designet til at have topmonterede (hovedsagelig i high-end-type produkter) eller internt monterede vakuumrør.

 

Den traditionelle indbyggede vakuumrørhøjttaler-enhed bruger en træskal, der er designet til at omslutte en kendt vakuumrørsforstærker og sandsynligvis en højttaler i enheden. Huset kan beskytte vakuumrør mod at kollidere med hinanden og forhindre brugeren i at blive skoldet af vakuumrørene, når de arbejder og genererer intens varme. Huset gør det imidlertid vanskeligt for rørsforstærkeren at sprede varmen. Som et resultat er den største ulempe ved designet af en lydenhed med internt monterede vakuumrør dens varme-aflednings-problemer; dårlig varmeafledning vil forkorte vakuumrørernes levetid. Derudover inkluderer denne kendte rørsforstærker en metaljordplade i bunddelen, der er anbragt tæt på forstærkerens kredsløb for at reducere den støj, der genereres fra kredsløbet under drift. Imidlertid får et sådant arrangement den kendte vakuumrørsforstærker til at forbruge en masse plads og blive meget omfangsrig. Hvis der skal udføres testoperationer, skal rørsforstærkeren med ovenstående design vente, indtil den er samlet med højttalerenhedens hus. Testoperationerne for hele lydsystemet kan ikke udføres, før rørsforstærkeren og huset er samlet. Den omfangsrige enhed er således ufordelagtig til etablering af en automatiserings-produktionslinje, der inkluderer en testprocedure.

 

Et andet kendt vakuumrør-lydforstærkerapparat har topmonterede vakuumrør, som kan adskilles fra højttalere for at forbedre varmeafledning. Beskyttelses-rammer bruges til at yde enkel beskyttelse af vakuumrør. Alligevel inkluderer vakuumrørets lydforstærkerapparat en metaljordplade (kan være et metalhus) i den nederste del for at reducere støj; derudover skal apparatet forbindes til en ekstern højttalerenhed, og således vil hele lydsystemet forbruge endnu mere plads. Derudover har rørforstærker-apparat og vakuumrørene anbragt på toppen af indretningen for at lette varmeafledning og systemkonfigurationer. Imidlertid gør et sådant design det umuligt for enhederne at blive stablet på hinanden som integrerede kredsløb (digitale) lydforstærkere, hvilket gør dem umulige at blive almindelige husholdningsprodukter. Da forstærkerens kredsløb er placeret inden i apparathuset, mens vakuumrørene er placeret oven på apparathuset, er testoperationer vanskelige at udføre med det ikke-modulære design. Tilsvarende kan testoperationerne for hele lydsystemet ikke udføres, før vakuumrørsforstærkerapparatet er fuldstændigt samlet, og den store enhed er ufordelagtig til etablering af en automatiserings-produktionslinje, der inkluderer en testprocedure.

 

Som beskrevet ovenfor har rørforstærkere ifølge den kendte teknik ulemper forbundet med pladsforbrug, stabling og varmeafledning, og således kan de materialer, der anvendes til dem, begrænses (derfor med høje omkostninger). I lyset af de ovennævnte problemer tilvejebringer den foreliggende opfindelse en indretning med bagmonterede vakuumrør, hvor indretningen kan arrangeres i et vakuumrør-lydforstærkerapparat. Enheden med bagmonterede vakuumrør omfatter et bagpanel, et frontpanel og et hus. Huset er samlet med front- og bagpaneler i vandret retning. Vakuumrørene er arrangeret gennem en åbning af bagpanelet fra indersiden til ydersiden af indretningen og monteret bag på et vakuumrør-lydforstærkerapparat; således kan den varme, der genereres af vakuumrørene, spredes til ydersiden af indretningen (dvs. i luften). Enheden med bagmonterede vakuumrør kan bruges i et vakuumrør lydforstærkerapparat. Indretningen ifølge den foreliggende opfindelse tillader, at forstærkerapparaterne stables lodret og letter masseproduktion af forstærkerapparatene. Derudover kan indretningen med bagmonterede vakuumrør ifølge den foreliggende opfindelse nå målet om at reducere omkostningerne til maskinhuset. Da vakuumrørene er placeret bag på maskinen, kan varmeafledning forbedres, og vakuumrørernes levetid kan forlænges, hvilket igen er gunstigt for valget af maskinehuset (valg af materialer vil ikke være begrænset for at løse problemet med termisk udholdenhed). Varmebestandighed er ikke længere et problem, og stort set alle husmaterialer kan bruges, såsom PVC-finer eller plasthuse, som er billigere.

 

Derudover kan indretningen med bagmonterede vakuumrør ifølge den foreliggende opfindelse reducere den resterende støj relateret til strømforsyning og jordforbindelse og derved effektivt eliminere den brummende lyd; derudover er der ikke behov for en metaljordplade i bunden. Se også U.S.A. Patenteret nr. 10.135.402 B1 til relevante teknikker; nævnte ansøgning beskriver, at reduktion af størrelsen på et vakuumrørsforstærker-apparat kan undgå lækstrømme.

 

For at imødegå de ovenfor beskrevne problemer tilvejebringer den foreliggende opfindelse en indretning med et bagmonteret vakuumrør, hvor indretningen omfatter mindst et beskyttelsesdæksel, et bagpanel og mindst et printkort, hvor: det mindst ene beskyttelsesdæksel omfatter et antal af varmeafledningshuller, et rum indeholdende og en åbningskant; bagpanelet omfatter mindst en bagpanelåbning, idet åbningskanten er forbundet med bagpanelåbningen; og det mindst ene printkort er elektrisk forbundet til mindst et vakuumrør. Desuden er printkortet monteret på bagpanelåbningen, således at vakuumrøret er anbragt inden i det indeholdende rum i beskyttelses-dækslet.

 

Vakuumrørforstærkerens klang har længe været i High-End PRO-hallen. Vakuumrørsforstærker-teknologien forbliver imidlertid kun på niveauet for PCBA-æraen, og den resterende støj er ikke blevet yderligere reduceret; en HI-FI pentode vakuumrørsforstærker reststøj har en rækkevidde på 5mV ~ 8mV RMS, en triode vakuumrørsforstærker har 8mV ~ 10mV RMS, den resterende støj kan høres inden for 30 cm ~ 100 cm afstand under induktion af intet effektpulssignal. Brugere har længe været vant til at tro, at dette er vakuumrørets normale reststøjniveau.

 

I dag har integrerede kredsløbsprodukter af transistorer en gennemsnitlig reststøj på 1mV ~ 2mV RMS eller mindre. Dette gør vakuumrøret ubrugeligt i denne slags bordpladeprodukter i personaliseringens æra. Den kan kun sidde godt fast i High-End-professionelle produkter og kan ikke bruges som en mini-højttaler på bordet.

 

I den tidlige æra af jordforbindelse af vakuumrørsforstærkere, jordforbindelse, så længe der er en jordledning. Formålet var at få forstærknings-kredsløbet til at fungere og forstærkes normalt, så det kunne markedsføres. Det var den tidlige fase af vakuumrøret, lydkilden på markedet havde meget baggrunds-støj, og teknologien var bagud. Denne form for jordforbindelse er rodet. Alle jordforstærkeres jordforbindelse har dannet en lukket sløjfe. Jordledningen har allerede mistet sin afskærmnings- og isoleringseffekt og producerer en brummen fra lukket strømforsyningssløjfe, interferensen af transformatorens pulsbølge kan let komme ind på alle niveauer og forstærkes. Derfor var den sidste reststøj ekstremt dårlig, og de fleste producenter har aldrig set det som et problem, der skal løses.

 

Problemet med reststøj blev ikke løst, før elektronikindustrien gik ind i æraen med printkort (PCBA). Efter at industrien havde udviklet en enkelt-punkts jordforbindelse-metode (også kaldet en-endet jordforbindelse) og en enkeltpunkts jordforbindelse til signalender, blev problemet kraftigt reduceret uden at danne en jordsløjfe. Vakuumrørets resterende støjniveau er blevet forbedret kraftigt til 5-8 mV. I denne æra var der lydkassetter, MC pladespillere, MM pladespillere og CD pladespillere. Kvaliteten af lydkilden forbedres fortsat, og selv CD-pladespillere med en digital lydkilde på 48K / 24bit er dukket op.

 

Det er nu en digital generation. Kvaliteten af lydkilden er blevet væsentligt forbedret fra båndet, MC-pladespilleren, MM-pladespilleren, CD-diske og endda 48k / 24bit-diske med digital kilde. I dag er alle lydkilder blevet digitaliseret; CD, Bluetooth, DAB, USB, DAT, WI-FI og lydformaterne på 48k / 24bit er bare et fælles niveau; 96k / 24bit, 196k / 24bit HI-RES lydkilde har været en del af vores liv. De traditionelle rørsforstærkere er de næsten perfekte og mest avancerede lydprodukter ud over den resterende støj, hvilket er det sidste problem, så reduktion af reststøj er måden at holde rørsforstærkeren altid på det øverste niveau af lydprodukter og overførsel til personlig brug svarende til transistor bordafspiller for at øge markedsindtrængningen.

 

Selvom vi ved, hvordan man reducerer de resterende lyde fra rørsforstærker gennem et stort antal transistorer for at regulere, men denne måde er ikke kun at øge omkostningerne betydeligt og vil miste den smukke lyd, som vakuumrøret skulle have. For at spare omkostningerne og opretholde den autentiske lydkvalitet af vakuumrørs musikafspiller, opfandt vi dette patent for at have en win-win-situation, "Vakuumrørsforstærknings-system, der er i stand til at reducere reststøj og en jordforbindelse deraf".

 

Den resterende støj har meget at gøre med jævn strømsjordforbindelses-punktet, som kan hjælpe os med at finde ud af det minimale støjpunkt og er en nødvendig fælles jord i overensstemmelse med sikkerheden. Når det er umuligt at adskille den resterende støj og jævn strømsjordforbindelse, vedtog vi konceptet med flydende jord for at adskille jordforbindelsesterminalen og samarbejder med design af strømtransformator, udfører reststøjtest, forbedring og forskellige løsninger. En af dem er, at for at vedtage en transformer med to identiske høj- / lavspændingsviklinger er den gennemsnitlige reststøj ca. 2,4mv / 1,414 = 1,845mv RMS i testen, hvilket er en ny registrering af rørsforstærkere reststøj, og det er næsten niveauet som transistorafspilleres resterende støj uden bølgeformen af brummen fra strømmen og interferensen af pulserende signaler, det opnår de højere forventninger fra vakuumrørsforstærkeren til at udvikle sig til et moderne bordpladelydprodukter.

 

Baseret på disse patenter vil vi fortsætte med at lancere flere konceptprodukter drevet af vakuumrør. Stay tuned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

productSheet model echoElite HERE

 

productSheet model echoStream HERE

 

To the netshop HERE

 

 

 

 

 Phone: (+47) 40 00 45 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please try our dealer webshop - easy and available 24 hours/7 days 

 

 

 

 

Do you need a username and password?

 

 

 

 

 

1. Please go in HERE for registrate

 

 

2. Fill in co?pany-data under "adresser"

 

 

3. For access to dealer area, please send e-mail to  veibel@veibel.no 

 

 

 THANK YOU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           
veibel-veibel-veibel  Meny:    Kontakt oss:    veibel-veibel
           
   Hvordan bestille    Veibel AS    
   Om oss    tlf.:  (+47) 40 00 45 80    
   Kontakt    e-post:      veibel@veibel.no    
   Salgbetingelser    nettbutikk finner du her
   
   Returvarer - service    medlem: Renas og Grønt Punkt    
   Website vilkår    org.nr. 917 853 123MVA    
   Hva er GDPR        
       
   

 

                                              

 

 

© 2023 VEIBEL AS, OSLO - NORWAY
E-post: veibel@veibel.no
Site powered by WebOfficeOne ©